دانلود کتابهای معلم امریکن هدوی ویرایش سومAmerican HeadwayTeacher’s Book

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای هدوی لهجه امریکن مجموعه ای شش سطحی از انتشارات آکسفورد میباشد.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم هدوی لهجه امریکن ویرایش سوم را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود را انتخاب و ...ادامه مطلب

دانلود کتابهای معلم Q skills for success reading and writing ویرایش سوم

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای Q skills for success reading and writingمجموعه ای شش سطحی از انتشارات آکسفورد میباشد.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم این مجموعه را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود را انتخاب و ...ادامه مطلب

دانلود کتابهای معلم Q skills for success listening and speaking ویرایش سوم

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای Q Skills for Success Listening and Speakingویرایش سوم مجموعه ای شش سطحی از انتشارات آکسفورد میباشد.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم این مجموعه را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود را ...ادامه مطلب

دانلود فیلمهای کتابهای فورکورنز ویرایش دوم Four Corners video Second Edition

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
در این پست شما میتوانید فیلمهای آموزشی کتابهای فورکورنز ویرایش دوم را دانلود نمایید. بعد از دانلود فایل سوالات را با برنامه ۷zip یا winrar از حالت فشرده خارج نمایید راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود ...ادامه مطلب

دانلود فیلمهای کتابهای لتس گو ویرایش پنجم Lets go Video

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای لتس گو مجموعه ای عالی برای یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان است.هم اکنون میتوانید فیلمهای آموزشی کتابهای لتس گو ویرایش پنجم را دانلود نمایید. بعد از دانلود فایل سوالات را با برنامه ۷zip یا ...ادامه مطلب

دانلودسوالات کتابهای سلکت ردینگز Select Readings exam

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
مجموعه کتابهای Select Readings دارای۴سطح میباشد.شما میتوانید نمونه سوالات کتابهای سلکت ردینگز ویرایش دوم را دانلود نمایید. مشخصات سوالات: ( سوالات از نوع درک مطلب میباشد و جواب سوالات موجود است) یک آزمون به سبک خود ...ادامه مطلب

دانلود سوال کتاب ۵۰۴Absolutely Essential Words

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
با توجه به درخواست شما عزیزان مبنی بر طرح آزمون کتاب Absolutely Essential Words مدرسین سایت  اقدام به طرح آزمون تستی این کتاب نموده اند که میتوانید از طریق سایت اقدام به تهیه آن نمایید. مشخصات ...ادامه مطلب

دانلود کتاب معلم Ready for CAE

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
Ready for CAE کتابی است که برای شرکت در آزمون سطح Advanced دانشگاه کمبریج منتشر شده است.در این پست شما میتوانید کتاب معلم Ready for CAE را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود ...ادامه مطلب

دانلودسوالات کتاب ردی فور فرست ready for first

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
در این پست از بخش زبان انگلیسی سایت مجازی آنلاین شما زبان آموزان که از کتاب ردی فور فرست برای آموزش زبان استفاده مینمایید میتوانید نمونه سوالات درس به درس این کتاب را از سایت آموزشی ...ادامه مطلب