دانلودسوالات کتابهایSpeakout اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout 3rd EditionTests

۰۵/۰۷/۱۴۰۲
Speakout 3rd Edition نسخه جدید پرفروش‌ترین دوره آموزشی انگلیسی عمومی هشت سطحی پیرسون برای بزرگسالان است. Speakout 3rd Edition که با مشارکت استودیو BBC توسعه یافته است، دوره آموزشی برای پوشش جامع چهار مهارت هستند ...ادامه مطلب

دانلود کتابهای معلم Speakout اسپیک اوت ویرایش سوم Speakout 3rd EditionTeacher’s Book

۰۵/۰۷/۱۴۰۲
Speakout 3rd Edition نسخه جدید پرفروش‌ترین دوره آموزشی انگلیسی عمومی هشت سطحی پیرسون برای بزرگسالان است.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم اسپیک اوت ویرایش سوم را دانلود نمایید راهنمای دانلود:فایل مورد نطر ...ادامه مطلب

دانلود فایلهای صوتی کتابهای Speakout اسپیک اوت ویرایش سوم

۰۵/۰۷/۱۴۰۲
Speakout 3rd Edition که با مشارکت استودیو BBC توسعه یافته است، دوره آموزشی است که به دنبال پوشش جامع چهار مهارت هست، با تاکید ویژه بر افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان در صحبت کردن.در ...ادامه مطلب

دانلود کتابهای معلم امریکن هدوی ویرایش سومAmerican HeadwayTeacher’s Book

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای هدوی لهجه امریکن مجموعه ای شش سطحی از انتشارات آکسفورد میباشد.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم هدوی لهجه امریکن ویرایش سوم را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود را انتخاب و ...ادامه مطلب

دانلود کتابهای معلم Q skills for success reading and writing ویرایش سوم

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای Q skills for success reading and writingمجموعه ای شش سطحی از انتشارات آکسفورد میباشد.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم این مجموعه را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود را انتخاب و ...ادامه مطلب

دانلود کتابهای معلم Q skills for success listening and speaking ویرایش سوم

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای Q Skills for Success Listening and Speakingویرایش سوم مجموعه ای شش سطحی از انتشارات آکسفورد میباشد.در این پست شما میتوانید کتابهای معلم این مجموعه را دانلود نمایید. راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود را ...ادامه مطلب

دانلود فیلمهای کتابهای فورکورنز ویرایش دوم Four Corners video Second Edition

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
در این پست شما میتوانید فیلمهای آموزشی کتابهای فورکورنز ویرایش دوم را دانلود نمایید. بعد از دانلود فایل سوالات را با برنامه ۷zip یا winrar از حالت فشرده خارج نمایید راهنمای دانلود:فایل مورد نطر خود ...ادامه مطلب

دانلود فیلمهای کتابهای لتس گو ویرایش پنجم Lets go Video

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
کتابهای لتس گو مجموعه ای عالی برای یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان است.هم اکنون میتوانید فیلمهای آموزشی کتابهای لتس گو ویرایش پنجم را دانلود نمایید. بعد از دانلود فایل سوالات را با برنامه ۷zip یا ...ادامه مطلب

دانلودسوالات کتابهای سلکت ردینگز Select Readings exam

۳۰/۰۶/۱۴۰۲
مجموعه کتابهای Select Readings دارای۴سطح میباشد.شما میتوانید نمونه سوالات کتابهای سلکت ردینگز ویرایش دوم را دانلود نمایید. مشخصات سوالات: ( سوالات از نوع درک مطلب میباشد و جواب سوالات موجود است) یک آزمون به سبک خود ...ادامه مطلب